Número Expedient: LLO 5/2015

Tipus de contracte: Lloguer

Tramitació: Ordinària

Procediment: Adjudicació directa

Termini de presentació de proposicions: fins dia 18 de març de 2016 a les 14:00 hores

Duració del contracte: Deu anys

Preu de licitació: 24.793,39 € anuals, iva exclòs; a raó de 2.066,12 € mensuals, iva exclòs.

[Download not found] [Download not found] [Download not found]

[Download not found]