Núm. d’expedient: 929R

Tipus de contracte: privat

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte. deu anys.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]