[Download not found]Núm d’expedient: 1323R

Tipus de contracte: privat

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 05-02-2018 a les 14 hores

Duració del contracte: Deu anys.

[Download not found] [Download not found] [Download not found]

 
[Download not found]