Número Expedient: LLO 01/2016

Tipus de contracte: Lloguer

Tramitació: Ordinària

Procediment: Adjudicació directa

Termini de presentació de proposicions: fins dia 18 de març de 2016 a les 14:00 hores.

Duració del contracte: Deu anys

Preu de licitació: 3.600 € anuals, iva exclòs; a raó de 300 € mensuals , iva exclòs.

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]