Número Expedient: LLO 1/2015

Tipus de contracte: Lloguer

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Termini de presentació de proposicions: fins dia 01 de juny de 2015 a les 14:00 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables de mutu acord fins a un màxim de dos anys més (2+1+1)

Preu de licitació: 8.479,32 € anuals (Iva exclòs), a raó de 706,61 € mensuals (Iva exclòs)

[Download not found] [Download not found] [Download not found]