Núm. d’expedient: Mixt 1/2017

Tipus de contracte: Mixt

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 23 d’octubre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]