Núm d’expedient: 946H

Tipus de contracte: obres

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins fia 11 de gener de 2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 setmanes.

Nota informativa:

Es comunica que la segona reunió de la mesa de contractació de la PRESTACIÓ DEL SERVEI MARRATXÍ SOCIAL DINS L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS DE MARRATXÍ, es durà a terme:
– Dimarts dia 9 de gener de 2018, a partir de les 10 h.
– Lloc: Ajuntament de Marratxí, Camí de n’Olesa nº 66. Sa Cabaneta.
[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]