Núm d’expedient: Obr 5/2015
Tipus de contracte: Obres
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 18-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 199.029’66 € iva exclòs
Duració del contracte: 5 mesos

[Download not found] [Download not found]

[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]

[Download not found] Plànol d'adjudicació.pdf Plànol comparatiu.pdf [Download not found] [Download not found]