Núm d’expedient: 1529V

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 3 de maig de 2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 mesos.

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

 

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found] [Download not found]