Núm d’expedient: 1238P

Tipus de contracte: Obres

Tramitació : Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 15-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte 4 mesos

[Download not found] [Download not found] [Download not found]

Projecte carrer Tafona.pdf

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]