Número d’expedient: Obr 8/2014

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat

Data publicació a la web: 10 de novembre de 2014

Arxius adjunts:

Edicte anunciant l’adjudicació de les obres (113 KB)
Data publicació a la web: 10 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 01227636f5cc5013d4c4783f9d642cfb7b09e51e

[Download not found]