Núm d’expedient: Obr 7/2016
Tipus de contracte: Obres
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 18-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 70.547’81 € iva exclòs
Duració del contracte: 7 dies naturals

[Download not found] [Download not found] [Download not found]

[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]

[Download not found]