Número d’expedient: Obr 10/2014

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat

Data publicació a la web: 25 de novembre de 2014

Arxius adjunts:

Edicte anunciant l’adjudicació del contracte (124 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: c71e0cb8adbc731a98f909e010653f88d158d4f5

[Download not found]