Núm d’expedient: Obr 9/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 27 de novembre de 2017 a les 14 hores

Duració del contracte: 6 mesos

[Download not found] [Download not found]

Expedient complet (carpeta a Dropbox)

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]