Núm d’expedient: 831 H

Tipus de contracte: Obres.

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 15-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 mesos

[Download not found] [Download not found]

Projecte.zip

[Download not found] [Download not found] [Download not found]