Número d’expedient:
Obr 4/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
31 de juliol de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació de les Obres de repavimentació de diversos carrers de Pòrtol, Es Figueral, Son Caulelles i Pont d’Inca Nou (113 KB)

Data publicació a la web: 31 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: 60409bfee504539c8c6d25992f847d0aa9cc4fcc

Edicte anunciant el contracte BOIB núm. 108 de 12-08-14 (116 KB)

Data publicació a la web: 12 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: 3629e3002db36ddaf82a52a7adf2d21ba32a1939