Núm d’expedient: 1604Y

Tipus de contracte: obres

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 3 d’abril de 2018.

Duració del contracte: sis mesos

Veure projecte a la següent direcció:

Projecte.pdf 

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]