Número Expedient: SE 7/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Urgent

Termini de presentació de proposicions: fins dia 25 de maig a les 14.00 hores.

Duració del contracte: 2 anys, prorrogables de mutu acord fins a dos anys més.

Preu de licitació: 35.000 €/any/ iva exclòs i resta d’impostos inclosos

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]