Termini de presentació de proposicions: fins dia 30 d’abril de 2014, a les 14:00 hores
Duració del contracte: dos anys, prorrogable anualment de mutu acord per dos anys més (2+1+1)
Preu de licitació: 10.800.-€ anuals (iva exclòs i resta d’impostos inclosos)

Número d’expedient:
SE 2/2014
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
30 d’abril de 2014
Data publicació a la web:
15 d’abril de 2014
Estats
Edicte anunciant el contracte (64 KB)

Data publicació a la web: 31 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: ed9477f987f3f3fea4e19cef9b9679019aee7ed4

Arxius adjunts:
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte (63 KB)

Data publicació a la web: 4 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: f50d9c7c323a5e7c8350dac11240e50a1048a657
Plec tècnic (63 KB)

Data publicació a la web: 15 d’abril de 2014
Emprenta digital SHA1: 6f0382e079f192df67a4555e939b867383a2e934
Plec de clàusules administratives particulars (102 KB)

Data publicació a la web: 15 d’abril de 2014
Emprenta digital SHA1: c29ffabf28c9a7475017a8f5850430063853794c

Anunci de licitació al BOIB (Núm.51 de 15 d’abril) (59 KB)

Data publicació a la web: 15 d’abril de 2014

Emprenta digital SHA1: c126279ff3ffc0ae70e08b038874ad1f2fcfdeb3