Número d’expedient:
Se 5/2014
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
22 d’octubre de 2014
Arxius adjunts:
Edicte anunciant el contracte (87 KB)

Data publicació a la web: 23 d’octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 494fcb59ecb1c100be32f27804634689a3108f9c
Edicte anunciant l’adjudicació (60 KB)

Data publicació a la web: 22 d’octubre de 2014
Emprenta digital SHA1: 375bdbf170fbfa56121635ac98a09bc4eab2bd3d