Núm d’expedient: 13/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària per tramitació anticipada

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 4 de desembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes.

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]