Núm. expedient: se 11/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària, per tramitació anticipada

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 4 de desembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes.

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

 

 

 

[Download not found]
[Download not found]