Termini de presentació de proposicíons: fins dia 07 de febrer de 2014 a les 14:00 hores
Duració del contracte: La Fira del Fang estarà oberta al públic del 08 al 16 de març i la V Biennal Internacional de Ceràmica estarà oberta un únic dia per determinar comprès entre el 28 de febrer i el 30 de març de 2014
Preu de licitació: 40.000-.€ iva exclòs

Número d’expedient: SE 1/2014
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procedimient: Obert
Data termini màxim: 7 de febrer de 2014
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014

Estats

Edicte adjudicació del servei de muntatge, lloguer, desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXX Fira del Fang i la V Biennal Internacional de ceràmica de Marratxí (BICMA) (66 KB)
Data publicació a la web: 24 de febrer de 2014

Emprenta digital SHA1: 96bb9075730c709dec460d12f49bf7b2576f82be

Arxius adjunts:

Anexo prescripciones técnicas (55 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 7c5da15215ef077938bbfb91f16ac26760d98a32

Pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas (125 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: bfaf736b2d04a5f1cbe461ed7cdfaa61718be1c1

NOTA INFORMATIVA (44 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: cd58597fd15d9e92a27499a4e633850859f93e14

Annex III (72 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: e19c83bf5fca0e44c5891b42e36cbc7265b860d0

Annex II (396 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 2a79c7b7badfedb6949ebda35080e10e9a1ef95b

Annex I (1.03 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 2aa9083d79b639bd1cd6d21931c1c653f3e41b49

Anunci de licitació BOIB nº 15 de 30/01/14 (61 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: cae0015ff80281e15e52abbcca22f3e716ff1c70

Annex IX (140 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 67a13b9134d7a6c8699a2f68eb1bce8f96e7a8b7

Annex VIII (2.37 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 1d5c97bc9a61fc379e51b2efaf321fc96ecabd37

Annex VI (592 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 2eea7db2fb8b4434de8d5162a8664e8baacb88ec

Annex VII (54 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: b2806ea27c9829ac6b7cd003e899c009d41d5c15

Annex V (905 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: cdbcfd77da0ee6aad928d494af76265a4cbdbc8c

Annex IV (174 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: f79a4026966eadd793358dced893cef67e821fe8

Annex Prescripcions Tècniques (1.58 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: a80d4be6b7d5eec0df6cae6d51664f914caf7210

Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques (215 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: ddcfe6d6f10975cee11ef9ee9190fa392fd57acc