Termini de presentació de proposicions: fins dia 04-11-2013 a les 14:00 hores
Duració: 2 anys, prorrogables de mutu acord fins a dos anys mes
Pressupost: 120.800 € anuals, iva exclòs

Número d’expedient:
Se 9/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 de novembre de 2013
Data publicació a la web:
18 de setembre de 2013
Estats
Edicte d’adjudicació (57 KB)

Data publicació a la web: 20 de març de 2014

Emprenta digital SHA1: 4e2fe6b65c9bcce364e6e187bb44d81ce88cc0fe

Edicte anunciant el contracte BOIB núm. 104 de 02-08-14 (101 KB)

Data publicació a la web: 4 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: 598babc0f63345ee0c88c9bb71e8fa27c06ead21

Edicte anunciant el contracte DOUE de data 01-08-14 (89 KB)

Data publicació a la web: 4 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: 1b94582a28969e4db274499504b363f9a3fe6007

Arxius adjunts:
Edicte anunciant l’adjudicació (56 KB)

Data publicació a la web: 10 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: d96856a3ecd1080c75e9939d92f0278f4c30ebc1
4ª CONTESTACIÓ A CONSULTES PLANTEJADES (50 KB)

Data publicació a la web: 30 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 3412d2c5a2f3f66f7435c9100224d1e7f0ec529f
2º CONTESTACIONS A CONSULTES PLANTEJADES (96 KB)

Data publicació a la web: 22 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 1055ff13877e94044d1d0926ba739797821c3db3
Edicte de licitació publicat al BOIB núm. 139 (10 d’octubre de 2013) (119 KB)

Data publicació a la web: 10 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: fd934fb93dffcdb4539ab1a0662f67c072a1f157
Edicte de licitació publicat al BOE núm. 241 (8 d’octubre de 2013) (161 KB)

Data publicació a la web: 8 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 76c32831ec51712d9e4337c006ca6399b9dfb905
Plec condicions tècniques en castellà (237 KB)

Data publicació a la web: 18 de setembre de 2013
Emprenta digital SHA1: e4e46eb547be100d9358c7e8ee02f4285760b8b2
Plec de Clàusules Administratives Particulars (172 KB)

Data publicació a la web: 18 de setembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 75df099c75b5273af0cf110ae80b0bf551bb7d70
Edicte subsanar documentació (75 KB)

Data publicació a la web: 12 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 0f05500b543df9b2e075eca4c06f4c17972ded2b
3ª CONTESTACIÓ A CONSULTES PLANTEJADES (85 KB)

Data publicació a la web: 25 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 2439f61ea577ebb7cbf2fbb32167da59b4681c7e
NOTA INFORMATIVA (consulta sobre permanència) (26 KB)

Data publicació a la web: 16 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: c4d815a96ea4d952965c15a401575fe14d59b5c5
CONTESTACIONS A CONSULTES PLANTEJADES (93 KB)

Data publicació a la web: 15 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 7574926e9238e9b7d161b6eb3438a29e3d75f9a4
Edicte publicat en el DOUE de data 20-09-2013 (128 KB)

Data publicació a la web: 20 de setembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 57ae4401456c9893856c759055cd110776ff529e

Pliego Cláusulas Administrativas en castellano (178 KB)

Data publicació a la web: 18 de setembre de 2013

Emprenta digital SHA1: 0bec01aadf2f9ce2d2140378cb04303bb21558b2