[Download not found]Núm. Expedient: SE 02/2016

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert, subjecte a regulació harmonitzada

Termini de presentació de proposicions: fins dia 30 d’abril de 2016, a les 13:00 hores.

Preu de licitació: 82.0000 € anuals, iva exclòs

Duració del contracte: dos anys prorrogable de mutu acord per dos anys més (2+1+1)

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

[Download not found]