Número d’Expedient: SE 08/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 21 de març de 2016 a les 14.00 hores.

Preu de licitació: 69.400 €, iva exclòs.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables de mutu acord, per dos anys més. (2+1+1)

[Download not found] [Download not found] [Download not found]

 

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

[Download not found]