Núm d’expedient: Se 2/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de licitacions: Fins dia 21 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anuals/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]