Termini de presentació de proposicions: fins dia 21-07-2014, a les 14:00 hores
Duració: 2 anys, prorrogables de mutu acord fins a dos anys més
Pressupost: 104.132’27€/anuals/iva exclòs

Número d’expedient:
Se 3/2014
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
21 de juliol de 2014
Data publicació a la web:
3 de juny de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació (61 KB)

Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014

Emprenta digital SHA1: ae28faff4db28562bd43d172a890b9cdcb78d2e5

Edicte anunciant el contracte BOIB núm. 147 de 25 d’octubre (115 KB)

Data publicació a la web: 27 d’octubre de 2014

Emprenta digital SHA1: 29cc219ed6170bfdc21fd3c305b8b0e5677db3b6

Edicte anunciant el contracte al DOUE 30 d’octubre (326 KB)

Data publicació a la web: 30 d’octubre de 2014

Emprenta digital SHA1: 3d7e163ef4e296af7b7680fbc47a55380945d127

Arxius adjunts:
Edicte anunciant la licitació publicat al BOE núm. 159 de data 01-07-14 (161 KB)

Data publicació a la web: 1 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 489df8d258c4013974412ef3330efc56d0e603b2
pliego condiciones tècnicas (231 KB)

Data publicació a la web: 3 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: 61f39e5e0c8402139d3b2d17de1dab316ff1dbfb
pliego de condiciones particulares (123 KB)

Data publicació a la web: 3 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: e5b223b88e2b3f8d14cb2554b6f2dea4dcc45551
plec condicions tècniques (230 KB)

Data publicació a la web: 3 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: 38057b2185382663967f13f6479229dce50cdbaa
Plec de Clàusules Administratives Particulars (115 KB)

Data publicació a la web: 3 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: 264361caae8099a3ec683b5e1b5b724405af1f3d
Edicte anunciant la licitació publicat al BOIB (139 KB)

Data publicació a la web: 19 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: d53ac3cb01d63cb733a451317d9a4822ba538c53
Relació del personal a subrogar (36 KB)

Data publicació a la web: 13 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: 989dc6ac74d32e2ae922a75bcf87db02f68b7a2f
Edicte anunciant la licitació al DOUE (123 KB)

Data publicació a la web: 10 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: b538afe186f9b2ad60e08bd98322afcd71b85e40