Termini de presentació de proposicions: fins dia 2 de juny de 2014, a les 14:00 hores
Duració del contracte: s’executarà durant els dies 25, 27, 28, 29 i 30 de juny de 2014
Preu de licitació: 35.550 € iva exclòs

Número d’expedient:
SE 4/2014
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
2 de juny de 2014
Data publicació a la web:
19 de maig de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte (49 KB)

Data publicació a la web: 25 de juny de 2014

Emprenta digital SHA1: fc254d852654bd1b0a2af2cd811edb7a74a98d19

Edicte anunciant el contracte de les Festes de Sant Marçal 2014 (48 KB)

Data publicació a la web: 27 de juny de 2014

Emprenta digital SHA1: 4296200214b1c0e4331fc2528f40a89500d46ed4

Arxius adjunts:
Edicte anunciant la licitació publicat al BOIB (169 KB)

Data publicació a la web: 19 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 70e16168070b74d0d040e09ee7377fb848c971e5

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques (123 KB)

Data publicació a la web: 19 de maig de 2014

Emprenta digital SHA1: 22a84c699b2869543efd0c1495d77b55cd7d0c77