Número d’expedient:
SU 2/2014
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
4 d’agost de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte (117 KB)

Data publicació a la web: 4 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: 77e6ee5a73b42cd112b9ef38048ca3e20ded9219

Edicte anunciant el contracte (60 KB)

Data publicació a la web: 4 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: 8b6651ffc0f455407479097e908b6748199939cf