]Núm. d’Expedient: SU 03/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions:  fins dia 13 de març de 2017 a les 14:00 hores

Preu licitació: 22.963,25 €, iva exclòs

Duració del contracte: 3 mesos

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]