Núm d’expedient: Su 9/2016
Tipus de contracte: Subministrament
Tramitació: ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 21-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 175.308’36 € iva exclòs
Duració del contracte: 6 mesos

[download id=”9877″]
[download id=”9879″]
[download id=”9881″]

[download id=”10255″]
[download id=”10630″]
[download id=”10632″]

[download id=”11167″]

[download id=”12965″]