Subministrament i configuració de tot l’equipament necessari (maquinari, programari i llicències) per a la virtualització de servidors a la Casa Consistorial i el muntatge d’un nou sistema de còpies de seguretat.

Nº d’expedient: Mixt 1/2014

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Download not found] [Download not found]