Exposició pública del projecte de “Substitució de gespa artificial a 5 camps de futbol”