CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE REBUIG DE 1.100 LITRES, DE CÀRREGA POSTERIOR, PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.

  EXP.:  03/2018 Empresa adjudicatària: CONTENUR, S.L. Duració del contracte: [...]