Xarxa d’Horts Urbans

L’any 2019 l’Ajuntament de Marratxí va posar a disposició de la ciutadania del municipi una àrea de cultiu de caire ecològic en un entorn urbà a la zona de Cabana. Aquesta zona està composta per parcel·les amb blocs de taules de cultiu d’ús individual d’acord als principis de  desenvolupament sostenible i ecològic. Aquesta iniciativa sorgeix des de l’Àrea de Serveis Socials com un projecte que cerca afavorir sinergies socialitzadores, educatives i participatives a la vida comunitària del municipi i, per tant, connectar a persones amb els mateixos interessos en un espai comú.

Què són els horts urbans?

Els horts urbans són àrees de cultiu ecològic d’hortalisses, flors i plantes aromàtiques ubicats dins l’entorn urbà. A més d’oferir la possibilitat de produir aliments per al propi consum també tenen una funció integradora, educativa, ambiental i de participació social.

Què s’ofereix?

Actualment s’ofereixen 22 parcel·les de titularitat municipal formades per diversos llits en forma de rectangle. Cal destacar que hi ha una plaça reservada i adaptada a persones amb diversitat funcional. L’assignació de les parcel·les es realitza per un període de 3 anys mitjançant una convocatòria pública. La seva explotació agrònoma és d’ús personal i intransferible i es desenvolupa d’acord als principis d’ecologia sostenible i amb el suport tècnic de dos professionals que ofereixen formació i assessorament sobre l’ús tècnic de l’espai.

Qui pot sol·licitar l’ús de l’Hort Urbà?

Qualsevol persona empadronada al municipi o entitat sense ànim de lucre amb seu social al municipi de Marratxí que faci la sol·licitud en temps i forma d´acord a la convocatòria pública pertinent.  Aleshores, es defineixen dos perfils:

  • Persones físiques: persones majors de 18 anys empadronades al municipi de Marratxí i que tinguin les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions atribuïdes a l’hort urbà.
  • Persones jurídiques, associacions i/o entitats sense ànim de lucre.

Com es pot sol·licitar una plaça?

Les places s’adjudiquen cada 3 anys. La  convocatòria, encara vigent, comprèn el període 2019-2022.

De forma ininterrompuda s’admeten sol·licituds que queden en llista d’espera per si queda vacant alguna de les places.

Per als efectes anteriors a les OAC Oficines d’atenció a la ciutadania) i punt d’atenció de Serveis Socials de Cabana i hi ha instàncies de sol·licitud a disposició de les persones i entitats interessades (l’Annex I (persones físiques) o el de l’annex II (persones jurídiques). Aquestes sol·licituds s’han de presentar en qualsevol dels punts de registre de l’ajuntament de Marratxí.

Direcció:  C/ Oleza, 66. – 07141 Sa Cabaneta.

Telèfon:  971788100

E-mail:  registre@marratxi.es

Horari: De dilluns a divendres de 8:15 a 14:00 hores.

Direcció: C/ Sanitat, 2 baixos. – 07141 Es Pont d’Inca.

Telèfon:  971795145

E-mail:  oac@marratxi.es

Horari: De dilluns a divendres de 8:15 a 14:00 hores.

Direcció: C/ Cabana, 57. – 07141 Sa Cabana.

Telèfon:  971794643

E-mail:  oacsacabana@marratxi.es

Horari: De dilluns a divendres de 8:15 a 14:00 hores.

Ubicacio

Adjudicació i propera convocatòria

L’adjudicació de parcel·les es fa a partir dels criteris de valoració exposats en el reglament.

Compromís de compliment de les obligacions estipulades per a l’ús d’horts urbans