Títol

Document

Darrera Modificació

Sol·licitud gual permanent

11/01/2022

Sol·licitud Gual amb regulació especial

11/01/2022

Plantilla sol·licitud d’ocupació de via pública

11/01/2022

Instància general (PDF)

15/11/2019

Instància sol·licitud realització festes, fires o activitats esportives o culturals

11/12/2018

Instància de sol.licitud per a vendre als mercats municipals

11/12/2018

Altes i variacions padronals

23/02/2022

Normativa i autoritzacions tala arbres

11/12/2018

Serveis Socials

Títol

Document

Darrera Modificació

Sol·licitud Baixa Servei SAD, Menjar, Teleassistència

12/08/2021

Informe Mèdic Menjar Domicili – Teleassistència

12/08/2021

Sol·licitud modificació Servei Teleassistència

12/08/2021

Sol·licitud modificació Servei Menjar a Domicili

12/08/2021

Sol·licitud Reinici Servei Menjar a Domicili

12/08/2021

Sol·licitud Baixa Temporal Menjar a Domicili

12/08/2021

Informe Salut SAD

12/08/2021

Sol·licitud Modificació Servei SAD

12/08/2021

Sol·licitud Reinici Servei SAD

12/08/2021

Sol·licitud Baixa Temporal Servei Ajuda a Domicili

12/08/2021

Sol·licitud Menjar a Domicili

12/08/2021

Declaració Jurada d’Ingressos Econòmics

12/08/2021

Sol·licitud Teleassistència

12/08/2021

 Sol·licitud Servei Ajuda a Domicili

12/08/2021

Tributació

Títol

Document

Darrera Modificació

Certificat model plaques solars

07/06/2022

Model de representació

06/06/2022

Sol·licitud bonificació 50% instal·lació panells fotovoltaics per a autoconsum

22/03/2022

La devolució de la taxa de residus urbans COVID-19

01/07/2020

Canvi de nom dels rebuts dels fems

22/03/2022

Instància IVTM per Minusvalidesa

22/03/2022

Instància IVTM Híbrid

22/03/2022

Instància IVTM Agrícola

22/03/2022

Instància IVTM Antiguitat

22/03/2022

Instància IVTM Canvi Minusvalidesa

22/03/2022

Instància IVTM Elèctric

22/03/2022

IIVTNU (Plusvalua)

22/03/2022

 Bonificació IBI família nombrosa

22/03/2022

Alta padrons fiscals de fems

22/03/2022

Reducció fems propietari

01/12/2021

Reducció fems habitatge llogat

01/12/2021

Reducció del 50% al pagament de la taxa de recollida de fems per tenir el contenidor a 1km.

01/12/2021

Medi Ambient

Títol

Document

Darrera Modificació

Renovació Llicència Animals Potencialment Perillosos

03/11/2021

Moscard Tigre

03/11/2021

Compostatge Domèstic

03/11/2021

Cens Municipal de Cans

03/11/2021

                     Sol·licitud Subvenció Xip
03/11/2021

Sol·licitud llicència animals potencialment perillosos

             03/11/2021