L’Ajuntament de Marratxí ha publicat al BOIB i a la pàgina web del consistori les bases i convocatòria de subvencions del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici 2022.

A partir d’aquest dimecres 26 d’octubre i fins al 24 de novembre les entitats, associacions i persones físiques podran  sol·licitar subvencions relacionades amb la realització d’activitats d’ordre preeminentment veïnal, sense ànim de lucre, domiciliades en el municipi i inscrites en el registre municipal d’entitats. El període  subvencionable serà del 16 de setembre de 2021 fins al 30 de setembre de 2022.

L’objecte d’aquesta convocatòria, que es pot consultar al web www.marratxi.es/subvencions  és promoure, a través de la concessió de subvencions, la realització d’activitats per part de les entitats dins l’àmbit de participació ciutadana ubicades en el municipi de Marratxí que, sent de  competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Marratxí.

Per aquest exercici 2022 l’import municipal destinat a aquestes subvencions és de 172.100 euros. L’àrea d’Esports, amb 66.600 euros; la de Participació Ciutadana, amb 40.000 euros; i la d’Educació, amb 25.000 euros, aglutinen el 76,4% de les subvencions. La resta es reparteix entre Cultura, 15.000 euros; Gent Gran, 9.500 euros; Serveis Socials, 8.000 euros; Joventut, 6.000 euros; i Medi Ambient, 2.000 euros.

Les subvencions es podran tramitar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.marratxi.es) o a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) demanant cita prèvia. Per accedir a les subvencions les associacions hauran d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes i veïnals de Marratxí i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració Tributària, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.