L’Ajuntament de Marratxí ha publicat al BOIB avui les bases i convocatòria de subvencions del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici 2020.

A partir de dilluns i fins el 27 de novembre, podran sol·licitar subvencions les entitats i associacions relacionades amb la realització d’activitats d’ordre preeminentment veïnal, sense ànim de lucre, domiciliades en el municipi i inscrites en el registre municipal d’entitats.

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure, a través de la concessió de subvencions, la realització d’activitats per part de les entitats dins l’àmbit de participació ciutadana ubicades en el municipi de Marratxí que, sent de  competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Marratxí.

Les bases d’aquesta convocatòria, publicades a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament (www.marratxi.es/subvencions) i al Boib, preveuen enguany que les associacions puguin rebre subvencions per les despeses relacionades amb la neteja i desinfecció per la COVID19.

Per aquest exercici 2020 l’import municipal destinat a aquestes subvencions és de 167.500 euros. Les àrees d’Esports (6.000€ més), Educació (10.000€ més), Joventut (1.700€ mes) i Participació Ciutadana (1.800€ mes) són les que més augmenten la quantia destinada a aquestes subvencions. Enguany es subvencionaran també les despeses generades per la compra, per part de les associacions i particulars, de material de prevenció i higiene per a la prevenció del contagi de la COVID19.

Les subvencions es podran tramitar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.marratxi.es) o a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) demanant cita prèvia. El consistori també ha habilitat un servei d’assessorament  per a la tramitació d’aquestes subvencions tant per via telefònica al 683 23 89 64 com presencial amb cita prèvia.

Entre els requisits per accedir a les subvencions, les associacions hauran d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes i veïnals de Marratxí i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració Tributària, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.