1L9A0155

El muralista Joan Aguiló, conegut per pintar murals de gran tamany, ha acabat el segon dels murals en què ha treballat els darrers dos mesos a Marratxí, concretament a les dues entrades del Pla de na Tesa.

 Aquest segon mural, pintat en el mur de la rotonda del carrer de General Weyler, és un reconeixement que l’artista ha fet d’un tret definitori de la cultura mallorquina, com és el brodat. “He volgut vincular el brodat mallorquí amb el dibuix de rajoles hidràuliques”, explica Aguiló. La superfície pintada són uns 100 metres longitudinals, amb un mur baix i llarg.

“El fet de plasmar el mural en aquest format ha suposat un repte per a mi, tant en aquesta obra com en la primera, en què simulant els fotogrames cinematogràfics he donat protagonisme a un nin que recull una taronja, que simbolitza el món. En certa forma, també he intentat posar en valor l’entorn del mur, rural i vinculat a la natura”, afegeix.

La entrada Joan Aguiló signa dos murals al Pla de na Tesa amb l’objectiu d’embellir l’entorn urbà aparece primero en Marratxí.es.

Source: marratxi.es