Jornades Familiars 2024

Les Jornades Familiars sorgeixen com a iniciativa de l’àrea de Serveis Socials amb l’objectiu d’oferir de manera totalment gratuïta diferents xerrades i col·loquis per a pares i mares del municipi de Marratxí.

Les temàtiques elegides per aquest curs son:

  • EL SUÏCIDI I L’ADOLESCÈNCIA
  • PRIMER ATERRATGE A LES NOVES TECNOLOGIES
  • MENSTRUACIÓ “SENSE REGLES”, SALUT SEXUAL DE NINS I NINES EN LA PUBERTAT
  • EDUCACIÓ SEXUAL A LA NOVA ERA DIGITAL
  • TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTARI: FAMOSOS DESCONEGUTS

Masculinitat en Joc

  • 10 de juny a les 17.30 H

  • Local C/ Balanguera 11

A càrrec de les ponents de la microcooperativa “Fem Infància”

En aquest taller-xerrada ens centrarem a analitzar la masculinitat. Reflexionarem sobre les seves característiques, les conseqüències que es deriven de la seva reproducció i els processos socials per integrar-la. Acabarem apuntant alguns reptes de la societat per assegurar l’oferiment d’alternatives crítiques i curoses.

Acompanyar la sexualitat: el paper de la família

  • 17 de juny a les 17.30 H

  • Local C/ Balanguera 11

A càrrec de les ponents de la microcooperativa “Fem Infància”
Una xerrada/taller per reflexionar sobre el paper de les famílies en el desenvolupament sexual dels infants.