Durant l’any 2020, les Biblioteques de Marratxí han estat les terceres dins la xarxa de biblioteques del Consell de Mallorca per número de préstecs, només per darrere de les biblioteques de Manacor i de la biblioteca de Cultura Artesana (BCA) de Palma. Les dues biblioteques de Marratxí han prestat enguany 25.672 documents enfront dels 20.252 prestats al 2019.

Especialment significatiu és el cas de la Biblioteca d’Es Pont d’Inca, que ha passat de prestar 14.317 documents en 2019 a 22.318 en 2020, un 55,8% més en el seu primer any en la nova ubicació on, a més, ha registrat 415 usuaris nous. A més, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2020 la Biblioteca d’Es Pont d’Inca estava en primer lloc en número de préstecs dins el total de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca. Un increment molt notable que es deu al canvi d’ubicació des de novembre de 2019, quan la Biblioteca d’Es Pont d’Inca es va instal·lar a una planta baixa de l’avinguda d’Antoni Maura número 44. Un espai de 300 metres quadrats a peu de carrer enfront de la seva antiga ubicació a l’edifici Erika.

A l’any 2019, la Biblioteca d’Es Pont d’Inca suposava el 1,4% dels préstecs de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca. Un percentatge que al 2020 s’ha incrementat fins al 3%. En canvi, la Biblioteca de Pòrtol ha davallat del 0,6% del 2019 al 0,4% en 2020, ja que l’any passat la Biblioteca de Pòrtol va prestar 3.354 documents enfront dels 5.935 documents prestats al 2019.