processionària

La campanya municipal contra de la processionària del pi de la temporada 2018-2019 ha permès actuar a totes les zones sensibles del municipi per tal de reduir-ne el seu impacte. Els tractaments que s’han duit a terme dins d’aquesta campanya han estat a càrrec de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i de les empreses Urbient, Amadip i Podes i Tales. El pressupost de la campanya ha ascendit a 26.000 euros.

Un dels tractaments previstos ha estat l’endoteràpia, que consisteix en l’aplicació d’injeccions al tronc de l’arbre d’un producte que arriba a les fulles i que elimina les erugues en un estadi primerenc del seu cicle biològic. Aquest tractament s’aplica a zones especialment sensibles, a pins aïllats o en masses de pins amb un nombre limitat d’arbres. En aquest sentit, s’han fet actuacions amb endoteràpia a escoles, zones esportives o als centres de salut, sempre de titularitat pública.

Un altre tractament que també s’ha duit a terme en aquesta campanya ha estat el de la fumigació amb productes autoritzats, igualment per eliminar erugues en els primers estadis del cicle biològic. Aquest tractament es complementa amb fumigació amb un altre producte químic, però en estadis més avançats del cicle de vida de l’eruga.

El procés acaba amb la revisió de totes les zones tractades i amb una darrera fumigació sobre les bosses de processionària, que també es poden tallar manualment, per eliminar les erugues en el darrer estadi del seu cicle biològic.

Segons els tècnics de Medi Ambient, cada any es va reduint significativament l’impacte de la processionària en el municipi, si bé adverteixen que “erradicar-la del tot és una missió gairebé impossible”. En tot cas, alerten que encara fa falta molta més conscienciació del conjunt de ciutadans que tenen pins al seu domicili per donar-los el tractament adequat.

Des de Medi Ambient, es recorda als propietaris particulars de pins que, d’acord amb la normativa vigent, són els responsables de dur a terme els tractaments adients per mantenir els seus arbres en condicions fitosanitàries òptimes.

Medi Ambient posa a disposició de la ciutadania assessorament sobre els diferents tractaments autoritzats per prevenir l’aparició de bosses de processionària, i l’època de l’any en què aquests es poden dur a terme (a partir del mes de setembre), i també informació de la línia de subvencions anual per al control de la plaga a pins particulars.

En aquest sentit, les subvencions concedides per l’Ajuntament per al tractament de la processionària del pi al llarg de 2018, han estat per a María Cristina Reolid Rosselló i Pere Ríos Martorell.

Source: marratxi.es