Nicolás Moragues González, en qualitat de secretari de la Societat Hispànica Jules Verne (shjv.org), ha fet entrega d’un lot de llibres de l’escriptor francès a la Biblioteca Municipal de Marratxí. L’acte d’entrega s’ha fet en presència del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí, Josep Ramis, i de la coordinadora de les Biblioteques de Marratxí, Maria Juan.

La Societat Hispànica Jules Verne (shjv.org) és una associació internacional sense ànim de lucre constituïda a Marratxí l’any 2012, l’objectiu del qual és l’estudi, anàlisi i divulgació de la vida i obra de l’autor francès Jules Verne. “Després de la celebració del nostre Tercer Congrés Internacional Verniano a Palma, celebrat a Palma al novembre de 2021, dut a terme juntament amb una exposició sobre Verne en el Centre d’Història i Cultura Militar de Balears, és la nostra intenció la de donar un exemplar de la bibliografia publicada pel nostre propi segell editorial: Edicions Paganel”, ha explicat Nicolás Moragues.

Fins ara la Societat Hispànica Jules Verne ha publicat un total de vint-i-nou obres relacionades amb el geni francès. A més dels llibres d’Edicions Paganel, “és el nostre interès donar igualment un exemplar de cadascun dels onze volums que hem publicat de la revista Verniana, obra de referència mundial dins de l’estudi sobre Jules Verne”, conta Nicolás Moragues.

“Aquesta donació per a la Biblioteca de Marratxí i per a tots els ciutadans suposa un autèntic tresor perquè avui en dia Julio Verne es llegeix molt i els nins també el coneixen. Estam molt honrats i orgullosos de rebre aquest fons i que els ciutadans de Marratxí el coneguin. És un tresor que agraïm molt a Nicolás Moragues i a l’associació”, ha explicat Maria Juan, coordinadora de les Biblioteques de Marratxí.

La Societat Hispànica Jules Verne compta en l’actualitat amb 260 socis procedents de 24 països als qui, quadrimestralment, se’ls remet un exemplar de la revista Món Verne. A més dels esmentats Congressos Internacionals, que van alternant-se entre Espanya i Amèrica Llatina (2013 Barcelona, 2017 l’Havana, 2021 Palma, 2028 Bogotà / Cartagena d’Índies), l’associació organitza exposicions, conferències, rutes literàries, col·laboració amb altres entitats, viatges institucionals, etc.

La majoria de les publicacions d’aquesta associació són generalment en castellà, ja que el públic al qual es dirigeix és hispanoparlant, si bé també es publiquen obres en altres llengües, bàsicament francès i anglès, pel fet que les persones que col·laboren amb l’associació procedeixen de múltiples països. “És, per tant, tot un honor poder donar-los un exemplar de cadascuna de les obres que hem publicat fins avui perquè els ciutadans del nostre terme municipal tinguin l’oportunitat de consultar, llegir i gaudir amb aquests llibres de bella edició”, ha explicat Nicolás Moragues.