ple

L’Ajuntament de Marratxí ha fet efectiu el pagament de les tres nòmines pendents a les treballadores de les escoletes de Ses Cases Noves i Cas Miot que els hi devia la concessionària Proyectos Baula SL. El Consistori transferirà la quantia econòmica que aquesta empresa devia als treballadors que no havien percebut les seves nòmines des de la meitat del mes de novembre. A més, en els pròxims dies també s’abonaran els endarreriments de l’actualització de les taules salarials del conveni col·lectiu que l’empresa tampoc havia fet efectiu.

L’Ajuntament descomptarà els aproximadament 70.000 € de la suma total d’aquestes transferències dels 500.000 euros que encara queden a la concessionària per amortitzar de la construcció dels edificis. El Consistori ha fet efectiu el pagament de les nòmines després que l’empresa no hagi estat capaç de corregir les deficiències detectades i que expiràs el termini de tres dies hàbils concedits per l’administració.

El passat 28 de gener el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va declarar per unanimitat el rescat de la concessió d’obra pública de les dues escoletes de Ses Cases Noves i Cas Miot per un termini màxim de 3 anys pel mal funcionament del servei, per l’impagament de nòmines als treballadors i pel risc de pertorbació social. Deu dies abans, el 18 de gener, l’Ajuntament va celebrar un ple extraordinari i urgent per començar amb els tràmits previs per segrestar la concessió.

Amb el segrest, l’administració del servei és assumit per l’Ajuntament, però l’explotació es fa a risc i ventura de l’empresa concessionària. Dos interventors tècnics municipals nomenats pel Consistori han assumit les tasques administratives de l’empresa Proyectos Baula SL. en la gestió ordinària de les concessions.

Sancions

El Ple de l’Ajuntament de gener també va acordar per unanimitat sancionar amb 50.000 euros a Proyectos Baula SL per dues infraccions greus, per “l’incompliment per part del concessionari de les obligacions derivades de la normativa aplicable en matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals” en el Centre de primer cicle d’educació infantil de Cas Miot, i en el de Ses Cases Noves. També va imposar dues sancions greus de 5.000 euros, una per cada centre d’educació infantil, perquè Proyectos Baula SL, tenia un embargament de crèdits de l’Agència Tributària. Aquests expedients sancionadors per incompliments de l’empresa poden acabar amb la resolució del contracte en acabar els seus terminis administratius.

Antecedents

El passat 4 de gener la concessionària va comunicar a l’Ajuntament que es trobava en situació de preconcurs. El 10 de gener va presentar un nou escrit comunicant la impossibilitat de continuar gestionant els centres, va informar novament de l’inici del procediment per ser declarada en situació concursal i va sol·licitar el segrest de les concessions. Des del mes de novembre s’han repetit els procediments d’embargament dels comptes de l’empresa Proyectos Baula SL per deutes amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

A més, els reiterats incompliments en el pagament de les nòmines per part de l’empresa concessionària ha provocat la convocatòria de fins a sis jornades de vaga i mobilitzacions del personal de les dues escoletes. El malestar social va augmentar quan el 10 de gener la direcció de les escoletes comunicava a les famílies que deixava de prestar el servei de menjador, la qual cosa va obligar a l’Ajuntament a intervenir per facilitar el servei de càtering i evitar de facto la supressió del servei de guarda de les 13:00 a les 15:00 hores.

Des del Consistori es confia que amb el segrest de la concessió es torni a la normalitat del servei i es considera que la regularització de les retribucions era la primera passa necessària. També es confia que pròximament es pugui dur a terme la resolució del contracte per desvincular totalment a Proyectos Baula SL de les escoletes i que l’Ajuntament pugui obtenir el ple control d’aquest servei.