L’Ajuntament de Marratxí ha aprovat per decret augmentar l’import de les prestacions econòmiques a famílies amb greus dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques durant la crisi del coronavirus. Aquest augment es en resposta a l’agreujament de la situació dels beneficiaris d’aquestes ajudes i a nous perfils d’usuaris que sorgeixen a causa de la crisi de la COVID19.

La prestació per cobrir necessitats bàsiques que atorga l’Ajuntament s’ha incrementat un 63% i d’aquesta manera la prestació per cobrir necessitats bàsiques per a una família de tres integrants quedaria en 234€. També s’ha incrementat l’ajuda a les famílies per pagar el lloguer un 25% i s’han introduït prestacions econòmiques a famílies per pagar hipoteques i despesa de comunitats. Per fer front al pagament de lloguers endarrerits o al lloguer d’habitatge habitual es concediran fins a 750€ mensuals. Per ajudar a pagar quotes hipoteca endarrerides es concediran fins a 600€ per mensualitat i 50€ mensuals per ajuda a pagar despeses de comunitat endarrerides. 

Les ajudes de l’Ajuntament son complementàries a altres que pugui atorgar el Consell de Mallorca, el Govern Balear o l’Estat i s’adjudiquen amb criteris tècnics que es contemplen al reglament de Serveis Socials aprovat la passada legislatura.

Source: marratxi.es