L’Ajuntament de Marratxí ha expressat la seva satisfacció per la decisió del Consell de la Indústria que aquest dijous ha decidit proposar la no declaració com a projecte industrial estratègic del parc fotovoltaic previst a Son Bonet degut a que a més de l’informe desfavorable de l’Ajuntament de Marratxí, el projecte no inclou cap mesura compensatòria addicional a les pròpies d’un parc fotovoltaic que impliquin un valor afegit per a la declaració com a projecte industrial estratègic. El Consell de la Indústria també argumenta que la generació d’energia distribuïda ha de comptar amb el consens més gran possible i aquest no s’ha donat en aquest cas. En el cas d’aquest projecte, durant el període d’exposició pública va rebre més de 1.500 al·legacions recollides per les entitats socials i ecologistes com ara ‘Son Bonet Pulmó Verd’ creada expressament pels veïnats i veïnades d’Es Pla de Na Tesa i Pont d’Inca i també per alguns dels grups polítics del municipi.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha afirmat que “ens trobem satisfets d’aquesta decisió perquè es tracta d’una postura compartida amb el Govern i així ho varen plasmar a l’informe negatiu que varen fer des de l’Ajuntament. Malgrat això no estem del tot tranquils perquè sabem que Aena pot tornar a tramitar aquest projecte mitjançant una tramitació ordinària, sense que sigui declarat projecte estratègic. Davant aquest escenari, l’Ajuntament manté la seva postura, aprovada per unanimitat al plenari municipal, que és vetllar perquè aquest espai continuï destinat a l’ús de la ciutadania”.

Si Aena torna a presentar el mateix projecte per via ordinària, aquest necessitaria novament la declaració d’interès general per part de l’Ajuntament, encara que, com en diverses ocasions ha manifestat Aena, podrien dur endavant el projecte amb una declaració d’interès general estatal que prevaldria sobre la posició de l’Ajuntament.

L’actuació prevista per Aena, que no ha comptat amb el vistiplau del Consell de la Indústria, consistia en la instal·lació d’un parc fotovoltaic de 19.391 kWp als terrenys de l’aeroport de Son Bonet, al terme municipal de Marratxí. Amb una ocupació total de 19,89 hectàrees, es preveia la instal·lació fotovoltaica de 32.318 panells solars de 600 Wp de potència unitària, 95 inversors de 185 kVA cada un, quatre centres de transformació i una subestació d’entrega i mesura. L’evacuació de l’energia generada es duria a terme mitjançant una línia soterrada dins la subestació de Son Orlandis.