L’aportació del Consistori ajuda al control de la nutrició de 15.000 infants Sahrauís menors de cinc anys dels camps de refugiats i la prevenció de problemes d’addicció per a joves.

Entre subvencions directes i per concurrència competitiva, el Consistori atorga un total de 44.000 euros

L’Ajuntament de Marratxí ha signat aquest matí els convenis amb Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i Projecte Home per un valor de 15.500 euros. El consistori es suma així a la resta de signatures amb diferents entitats: Sonrisa Médica, ADAA, ABDEM i Aspanob, per un valor de 18.500 euros.

Amb la signatura d’aquests convenis l’Ajuntament de Marratxí es compromet a lliurar una aportació anual per finançar l’execució de projectes. El batle de Marratxí, Jaume Llompart, així com la regidora de Serveis Socials, Elvira García, han mantingut una reunió individual amb les associacions per traslladar el seu suport i conèixer de primera mà les iniciatives que duen a terme.

“És molt important la signatura dels convenis que s’han signat avui, que completa les cinc que ja es varen signar fa unes setmanes demostrant que l’Ajuntament de Marratxí i els veïnats i veïnades de Marratxí són socials, que pensam en les entitats que fan feina a dins del municipi i a fora, com és el Fons Mallorquí. Mentre hi hagi una persona que necessiti ajuda, tindran aquest ajuntament per seguir col·laborant amb ells i estar el seu costat”, ha declarat el batle de Marratxí.

El Consistori ha atorgat al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació una ajuda de 10.000 euros per donar suport a la seva tasca social. “Aquests doblers de l’Ajuntament de Marratxí corresponents al 2023 s’han destinat al suport del Programa de Salut Integral Infantil Sahrauí. Un projecte de 80.000 euros en total que estan finançats per diversos ajuntaments de Mallorca i un dels ajuntaments que el finança, amb 10.000 euros, és l’Ajuntament de Marratxi”, segons la gerent de l’Associació, Catalina Socies. Amb aquest projecte en el qual l’Ajuntament de Marratxí col·labora es beneficien en total 15.000 infants menors de 5 anys.

El projecte ajuda al reforçament i control de la nutrició de la població infantil Sahrauí als camps de refugiats, on les aportacions de menjar han disminuït en els darrers anys. La feina d’aquesta entitat no només és comprar els aliments, sinó també formar professionalment a les persones dels camps de refugiats en matèria de nutrició infantil, perquè pugin elaborar menjars més nutritius. A més de la formació i guies d’alimentació, el Fons Mallorquí també envia material administratiu per fer el registre sanitari de dones embarassades i de control de pes dels infants.

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir l’any 1993 amb l’objectiu de coordinar i canalitzar les ajudes de les administracions públiques de Mallorca als països desafavorits per una millor cooperació i solidaritat del poble mallorquí envers els països menys desenvolupats.

Ajudes a  la prevenció de problemes d’addicció per a joves

Per la seva part, Projecte Home també es beneficiarà de la signatura d’aquest conveni amb l’Ajuntament de Marratxí, que aportarà 5.500 euros en aquesta entitat que atén diàriament 870 persones a les Illes Balears. L’ajuda es materialitzarà mitjançant la prevenció als joves amb xerrades als centres educatius.

Jesús Mullor Román, President Executiu de Projecte Home Balears s’ha mostrat agraït pel suport del consistori de Marratxí. “Dedicam íntegrament la subvenció a programes de prevenció per la joventut. Aquesta és una gran ajuda i estem molt agraïts que l’Ajuntament de Marratxí aposti per al projecte. Hem d’invertir en la salut i en la joventut i amb aquestes petites accions de prevenció ho fem possible.”

El batle, Jaume Llompart, s’ha compromès a realitzar accions de prevenció a les escoles. “Hem parlat de possibles accions que es poden fer a instituts i zones esportives del nostre municipi per tractar les addiccions abans que es generin. En les setmanes vinents donarem forma a les accions de prevenció allà on és el futur del municipi, els joves. Que tenguin tota la informació necessària abans que es generi el problema amb els jocs, tabac, begudes,… intentarem anar una passa avant i lluitar perquè no es generi el problema.”

Projecte Home Balears ofereix des de 1985 tractaments perquè les persones drogodependents puguin viure una vida lliure d’addiccions. Actualment, s’ofereixen 42 dispositius terapèutics a Mallorca, Menorca i Eivissa. Tots ells adaptats als diferents perfils i característiques de les persones que plantegen les seves problemàtiques.

Subvencions per concurrència competitiva

A més de les subvencions directes, l’Ajuntament de Marratxí entrega per concurrència competitiva subvencions per altres entitats socials, que es presenten per obtenir ajudes. Aquest any han estat Anem Junts, Creu Roja i ASPACE per un valor total de 9.780 euros. D’aquesta forma, l’Ajuntament atorga 44.000 euros anuals a projectes de diferents ONGs.