La cessió, aprovada ahir en sessió plenària, permetrà l’ampliació de l’institut en quatre unitats d’ESO i vuit unitats de Batxiller, amb un increment de 400 places escolars.

La Conselleria tindrà un període màxim de 5 anys per a la construcció, amb un cost d’execució de 5 milions d’euros

L’Ajuntament de Marratxí cedeix de manera gratuïta un solar de 4.100 m² per a l’ampliació de les aules d’ESO i Batxiller a l’IES Sant Marçal. El plenari d’aquest dimarts ha sotmès a votació una proposta d’acord, que ha estat aprovada per unanimitat, degut a les necessitats del centre educatiu i en resposta a les peticions de la Conselleria d’Educació.

Amb la cessió dels terrenys l’institut ampliarà les seves aules: quatre més a ESO i altres vuit més a Batxiller. Amb aquesta obra, que tindrà un cost d’execució d’uns 5 milions d’euros, està prevista la continuació del bloc d’aules en planta baixa i un primer pis, amb un increment de 400 places escolars. Així, l’IES Sant Marçal tendrà una capacitat per a 880 places en total.

El conseller d’educació Antoni Vera, va visitar l’espai el passat 28 de febrer. “Esper que puguem treure-ho a licitació pròximament”, va declarar, quan el projecte encara es trobava en fase de supervisió.

La Conselleria tindrà un període màxim de 5 anys, mantenint-se durant els 30 anys següents, segons el dictàmen presentat al ple. A més, l’Ajuntament sol·licitarà que l’ampliació de l’IES Sant Marçal sigui declarada inversió d’interès autonòmic.

Segons l’escrit, ja el 31 d’agost de 2021 l’arquitecta municipal va informar favorablement la cessió de part de la superfície del solar, que limita pel nord amb el carrer Andreu Joan Batle i al sud amb el carrer Pere Sureda. El 5 de març de 2023, els Serveis Jurídics municipals varen informar favorablement la cessió gratuïta del solar.

Recordam que ja l’any 2009 l’Ajuntament de Marratxí va cedir a la Conselleria d’Educació i Formació Professional dues finques per a la construcció de l’IES Sant Marçal.