L’Ajuntament de Marratxí ha celebrat avui la IV Taula de Coordinació contra les Violències Masclistes on s’han presentat les activitats realitzades durant l’any 2022 i les línies d’actuació previstes per l’any 2023, entre les quals destaca l’aprovació del  pla transversal municipal d’igualtat d’oportunitats i drets de la dona, l’aprovació del pla d’igualtat entre homes i dones de Marratxí, a més de realitzar una campanya de sensibilització envers la corresponsabilitat, tallers per a persones majors i signar un conveni amb  el Consell de Mallorca per poder fer assessorament jurídic en el municipi.

La Taula de Coordinació i Prevenció contra la Violència Masclista, que presideix la regidora d’Igualtat Aina Amengual i representants de l’IBdona, Consell de Mallorca i Delegació de Govern, està formada per tècnics i tècniques de l’Ajuntament de Marratxí (Serveis Socials, Igualtat, Cultura, Joventut, Policia Local i Participació Ciutadana, a més de Guàrdia Civil, professionals dels centres de salut, dels centres educatius dels IES i les entitats del tercer sector (Creu Roja, Cáritas, Casal Solidari).

La Taula també contempla l’adhesió al conveni VioGen, i redactar el protocol d’atenció a víctimes de violència, la creació d’un grup d’autogestió de dones que han patit violència. Es preveu també acabar el diagnòstic sobre corresponsabilitat que actualment estan fent dues tècniques gràcies a una subvenció del Govern.

Durant 2023 la Taula de Coordinació i Prevenció contra la Violència Masclista té previst crear un servei específic multidisciplinari a l’àrea de Serveis Socials i un servei per a les empreses d’igualtat, a més d’un espai on els docents puguin trobar continguta en matèria d’igualtat.

Fòrum de Dones

La Taula també estudia promoure un fòrum de trobada de dones significatives a nivell empresarial i professional, a més de crear un segell distintiu per a les empreses que contribueixen a la igualtat de gènere.

En l’àmbit urbanístic es vol elaborar un pla d’eliminació d’espais insegurs del municipi i donar noms a carrers amb perspectiva de gènere, a més de crear un pla de comunicació per implantar un llenguatge no sexista.